реагирам

реагирам
гл. - противя се, противодействувам, възпротивявам се, противопоставям се, опълчвам се, оказвам съпротива, упорствувам, съпротивявам се, устоявам, опонирам, споря, оспорвам, озъбвам се, не оставам длъжен, отплащам се
гл. - спъвам, преча
гл. - ритам, дърпам се, не се съгласявам
гл. - отмъщавам си, отплащам
гл. - отзовавам се, обаждам се, отвръщам

Български синонимен речник. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • боря се — гл. бия се, влизам в борба, воювам, сражавам се, поборвам се гл. съпротивявам се, устоявам, напъвам се, силя се, водя борба, стремя се, отстоявам, упорствувам, възпротивявам се, противопоставям се, реагирам, действувам, ратувам, радея гл. мъча се …   Български синонимен речник

  • водя борба — словосъч. боря се, бия се, влизам в борба, воювам, сражавам се, поборвам се словосъч. съпротивявам се, устоявам, напъвам се, силя се, стремя се, отстоявам, упорствувам, възпротивявам се, противопоставям се, реагирам, действувам, ратувам, радея …   Български синонимен речник

  • възпротивявам се — гл. съпротивявам се, противостоя, противя се, противопоставям се, оказвам противодействие, упорствувам, реагирам, противодействувам, устоявам, боря се …   Български синонимен речник

  • възразявам — гл. отговарям, откликвам, отвръщам, оспорвам, не се съгласявам, правя възражение, противореча, опровергавам, реагирам, противопоставям се гл. не одобрявам, осъждам гл. отхвърлям, не признавам гл. протестирам …   Български синонимен речник

  • въставам — гл. бунтувам се, вдигам въстание, противопоставям се, реагирам, опълчвам се гл. недоволствам, негодувам, възнегодувам, протестирам гл. противодействувам, оказвам съпротива …   Български синонимен речник

  • държа се — гл. не отстъпвам, съпротивявам се, противодействувам, противостоя, упорствувам, реагирам, противопоставям се, отстоявам, издържам гл. нося се, постъпвам, отнасям се, имам отношение гл. крепя се, живея, проживявам, съществувам гл. действувам,… …   Български синонимен речник

  • обаждам се — гл. отговарям, проговорвам, отзовавам се, извиквам, откликвам гл. вземам думата, казвам нещо, произнасям, чува се гласът ми гл. викам, подвиквам, свиквам гл. намесвам се, изказвам се гл. отвръщам, реагирам гл. пригласям …   Български синонимен речник

  • озъбвам се — гл. ръмжа, изръмжавам, зъбя се гл. възразявам, реагирам, противопоставям се, отвръщам, опонирам, противя се, отговарям, оспорвам …   Български синонимен речник

  • оказвам съпротива — словосъч. съпротивявам се, противостоя, противя се, упорствувам, давам отпор, възпротивявам се, боря се, реагирам, противодействувам, противопоставям се, опълчвам се, опонирам, устоявам, оспорвам, възразявам, правя опозиция, протестирам словосъч …   Български синонимен речник

  • опервам се — гл. противопоставям се, възразявам, реагирам, оспорвам, противя се, озъбвам се, ококорвам се, отварям си очите …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”